USING OUR SERVICES YOU AGREE TO OUR USE OF COOKIES

Liczby 1-100 Po Rzymsku

Aby napisać i zapamiętać poprawną pisownię cyfry rzymskie numerów od 1 do 100, lepiej poznaj zasady języka dotyczące pisania liczb na liczby rzymskie.

Liczby rzymskie powstały w starożytnym Rzymie i są używane do dziś. Liczby rzymskie oparte są na siedmiu podstawowych symbolach I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1000, które są połączone ze sobą.

System cyfr rzymskich jest dziesiętny, co oznacza, że każda cyfra jest dodawana osobno, w porządku malejącym od lewej do prawej. Liczby rzymskie są obecnie najczęściej postrzegane jako numery roku, zegarów lub filmów (dla efektu wizualnego).
 © 2018 mathkun.com
 
Privacy Policy