USING OUR SERVICES YOU AGREE TO OUR USE OF COOKIES

Kwota 1-100 Po Angielsku

Aby napisać i zapamiętać poprawną pisownię angielsku numerów od 1 do 100, lepiej poznaj zasady języka dotyczące pisania liczb na angielsku słowa.

W języku angielskim liczby od 1 do 12 to unikalne słowa, które musisz zapamiętać. Liczby od 13 do 19 kończą się na 'teen' i mają takie same początki, jak i ich ostatnia liczba. Począwszy od dwudziestu wszystkich dziesiątek kończy się na 'ty'. Dziesiątki, w których druga liczba jest większa od 0, są zapisywane za pomocą łącznika i po prostu zapisywanie ostatniego numeru.

W przypadku liczb większych niż 100, przed dziesiątkami znajduje się 'and' (w amerykańskim angielskim 'and' jest opcjonalne). W przypadku samej liczby 100 należy użyć 'a' lub 'one'. Ale "a" może być tylko na początku liczby. Ta sama zasada 'a' i 'one' odnosi się do setek (takich jak 1000, 402000 i tak dalej).

Tysiące są oddzielone przecinkami. Z reguły liczby są zapisywane w liczbie pojedynczej. Liczba mnoga jest używana tylko w kilkunastu, sto, tysiącach, milionach, miliardach, jeśli nie są określone przez inny numer.
 © 2018 mathkun.com
 
Privacy Policy